טקסט (הצביעו על המילים לקבלת הניתוח)לחצו לקבלת הסבר מפורט
ניתוחלחצו לקבלת הסבר מפורט
סינון(הכניסו צורת בסיס/שורש לחיפוש ובחרו את הסינון המורפולוגי הרצוי)לחצו לקבלת הסבר מפורט
בסיס/שורש חלק דיבר בניין מין מספר גוף זמן סמיכות